Naspeuringen van Paul Theelen: 2018; Artikelen over verschillende geschiedkundige onderwerpen

Verzameling van artikelen over de Peel, Helenaveen en de N.V. Maatschappij Helenaveen

---- Geschiedenis van het dorp Helenaveen en zijn bewoners, de N.V. Maatschappij Helenaveen en haar aandeelhouders en archeologische vondsten in de Peel[2014, #1, 1 p.] ---- Inleiding Maatschappij Helenaveen[2011, #3, 1 p.] en Inleidende opmerkingen ---- N.V. Maatschappij Helenaveen[1850 tot heden, #1, werkblad in pdf-formaat] ---- Verzameling van artikelen over Peelbranden[1857-1970, #236, 33 p.] ---- Verzameling van artikelen over Helenaveen en de Peel[1800-heden, #241, 277 p.] ---- 'Limburgsche volkskunde' door Gerard Krekelberg[1921-1928, #244, 515 p.] ---- Geschiedenishoekje van Tongelre[1550-1950, #122, 94 p.] ---- Naspeuringen naar het leven van Leo Theelen en Cecilia Mertens[1891-1927, #207, 81 p.] ---- De familie Mertens uit Grathem[1870-1939, #81, 102 p.] ---- Inventaris van de Maatschappij Helenaveen[2011, #175, ongeveer 2500 archiefstukken] ---- Lijst van aandeelhouders van de Maatschappij Helenaveen[1858 tot heden, #46, lange lijst] ---- Nieuwtjes uit Baarlo[1800-1930, #45, 62 p.] ---- Inwoners van Helenaveen 1850-1950[lijsten, #0, 1 doorlopende pagina] ---- De ongeregeldheden te Helenaveen van 1891[1891, #96, 68 p. met indexering] ---- Verzamelde artikelen over de Peel[1861-1918, #241, 272 p.] ---- Omschrijving van de woningen in 1891[1891, #24, 1 doorlopende p.] ---- De veenderijen in Nederland[1856, #4, 28 p.] ---- Verveningen in de beginjaren van de Maatschappij Helenaveen[1856-1900, #84, 13 p.] ---- 'Inlichtingen op het adres van J.M. Peereboom'[1862, #206, 2 p.] ---- STAATS-SPOORWEG[1865, #7, 1p.] ---- De Peel, uitdagingen[tot heden, #777, 2 p.] ---- Vijf verschillende krantenartikelen[1897-1906, #230, 8 p.] ---- Jan van de Griendt uit ‘s-Hertogenbosch[1839-1884, #18, 106 p.] ---- Liquidatievoorstellen[1945-2004, #77, 3 p.] ---- Het Ondersteuningsfonds[1860-1900, #199, 2 p.] ---- Vaartregeling van de vletten[1892, #179, 3 p.] ---- Financiële verslaglegging m.b.t. de Maatschappij Helenaveen[2011, #2, 2 p.] ---- Omnummering van de huizen in Helenaveen{1940, #198, 3 p.] ---- Het gebruik van turfstof in closets[1900, #180, 1 p.] ---- Lijst Cahiers 1931[1931, # , 3 p.] ---- Veranderingen in wijk D[1908, # , 1 p.] ---- Aantal schoolkinderen in Helenaveen[1860-1930, #286, 3 p.] ---- R.K. geestelijken te Helenaveen[1859-1920, #294, 1 p.] ---- Dominees te Helenaveen[1860 tot heden, #289, 2 p.] ---- Rechtszaken, ongelukken, e.d. in Helenaveen[1880-1950, #295, 9 p.] ---- Verdrinkingen in de Helenavaart[1841-1950, # , 4 p.] ---- 'Kraanvogels in de Peel'[1928, #231, 2 p.] ---- De veenbrand van 1921[1921, #55, 2 p.] ---- Als het brandt in de Peel[1932, #67, 3 p.] ---- Peel in vlammen[1934, #68 p.] ---- De gevaren van de Peel[1850 tot heden, #288, 3 p.] ---- Branden in de Peel[1938-1940, #74, 2 p.] ---- 'De Peelindustrie'[1893, #14, 6 p.] ---- Exploitatie van de Peel[1917, #167, 3 p.] ---- De Koning en Helenaveen[1888, #10, 4 p.] ---- 'Peelland'[1915, #163, 3 p.] ---- 'Een oase in de woestijn'[1893, #16, 6 p.] ---- Heide-ontginning in Horst-America[1894, #118, 24 p.] ---- Turf-maatschappijen in Nederland[1800-1950, #87, 1 p.] ---- Het Koning Willem III-fonds[1889/1989, #165, 8 p.] ---- Aandeelhouders van de Maatschappij Helenaveen in 1975[1975, #263, 3 p.] ---- Klacht jegens de Consignatiekas[2012, #209, 2 p.] ---- Aandelennummering[1922-1923, # , 2 p.] ---- Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen van de N.V. Maatschappij Helenaveen[1859] ---- 'De nijverheid in de Peel'1949, #86, 13 p.] ---- Prospectus van 1857 van de N.V. Maatschappij Helenaveen/PROSPECTUS van de op te rigten Maatschappij TOT VERVEENING EN ONTGINNING VAN WOESTE GRONDEN ONDER DEN NAAM VAN HELENA-VEEN in Noordbrabant en Limburg.[1857, #5, 9 p.] samen met Origineel van de prospectus Helena-veen[1857, # , p.] ---- Kroniek van de uitgifte van aandelen van de Maatschappij I(Helenaveen)[1858 tot heden, # , 10 p.] ---- De statuten van de N.V. Maatschappij Helenaveen van 1858[1858, #6, 17 p.] ---- De statuten van de N.V. Maatschappij Helenaveen van 1919[1919, #93, 10 p.] ---- De statuten van de Maatschappij Helenaveen van 1984[1984, #94, 13 p.] ---- WAT ZAL ER WORDEN VAN DE NOORDBRABANT-LIMBURGSCHE PEEL?[1876, #, 28 p.] samen met Wat zal er worden[1876, #225, 33 p.] ---- Socialisten kweken[1889, #13, 2 p.] ---- De Peel[1888, #235, 3 p.] ---- [1889, #12, 2 p.] ---- 'Socialisten in de Peel'[1893, #15, 2 p.] ---- 'Brieven uit Peelland'[1894, #226, 5 p.] ---- 'Het kouter er in!'[1921, #51, 11 p.] ---- Mijnheer Jan heeft een heel dorp ...[1950, #210, 4 p.] ---- Kroniek van de uitgifte van aandelen van de Maatschappij II[ca. 1925 tot heden, #91, 6 p.] ---- Turf-Industrie.[1919, #254, 1 p.] ---- De Westlandsche tuin en dergelijke te Helenaveen[1860-1900, #256, 12 p.] ---- Voormalige directeurswoning van de Maatschappij Helenaveen[1890 tot heden, #174, 10 p.] samen met Bestek van de directeurswoning[1890, # , 2 p.] ---- Dagvaarding van A. Bos[1928, #64, 1 p.] ---- De stichting van de Protestante Kerk in Helenaveen[1864, #257, 3 p.] ---- Administratiewijzigingen in de boekhouding[1912, #36, 2 p.] ---- De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 januari 1926[1926, #97, 3p.] ---- Brief van A. Bos aan de aandeelhouders op de vergadering van 16 januari 1926[1926, #62, 5p.] ---- Vergadering van het Oranje Comite[1936, #252, 2 p.] ---- "Binnenkolonisatie" van de Peel[1935-1950, #313, 20 p.] ---- Haagsch nieuws[1888, #318, 2 p.] ---- De bosperceel Belgenhoek bij Grashoek[1777 tot heden, #238, 7 p.] ---- Rehabilitatie van directeur Bos van de N.V. Maatschappij Helenaveen[1906 tot heden,#240, 16 p.] samen met Perikelen rond de aanstelling van directeur A. Bos[1906-1931, #240, 4 p.] en met Perikelen rond A. Bos in 1926[1926, #62, 4 p.] ---- Jo van de Bovenkamp te Helenaveen[ca. 1930 tot heden, #246, 11 p.] ---- Brief van de gebroeders Steenhart aan de Koningin Moeder[1923, #58, 4 p.] ---- Pachter J.R. Boerma uit Annerveenschekanaal op de Emma-hoeve[samen met J.R. Boerma uit Nijverdal, 1910-1924, #56, 4 p.] ---- Veenwerkers van de Maatschappij Helenaveen in 1910[1910, #267, 10 p.] ---- De familie Bakker uit Langeraar verhuist naar Helenaveen[1881-1916, #223, 8 p.] ---- Bewoners van Helenaveen in 1916 met adres[1916, #?, 4 p.] ---- Loonen ontginning[1919, #?, 1 p.] ---- De stakingen te Helenaveen in 1919[1919, #47, 8 p.] ---- Landbouwkundige excursie[1912, #164, 8 p.] ---- Aankoop van veengronden te Sevenum[1918, #95, 2 p.] ---- Het ziekbed van A. Bos te Helenaveen[1931, #80, 3 p.] ---- De belangen van de familie Bos in de N.V. Maatschappij Helenaveen[1906-1985, #66, 6 p.] ---- Omwisseling van aandelen[1922-1923, #57, 1 p.] ---- Grootaandeelhouder Johanna Groote-Bos, eerder van Boetzelaer-Bos[1900-1990, #261, 3 p.] ---- Boekhouder Herman de Groot[1890-1924, #88, 4 p.] ---- Begrooting van Exploitatie[1919, #44, 8 p.] ---- Kolendistributie[1922, #259, 1 p.] ---- Peelkanalisatie[1918, #260, 3 p.] ---- De rol van A. Bos bij de vondst van de Peelhelm[1910-1931, #92, 4 p.] ---- De ontwikkeling van een duurzaam watersysteem en de Peel[2005 e.v., #171, 63 p.] ---- 'ONZE VEENDERIJEN'[1852, #300, 29 p.] ---- Hoog- en laagveenwinning in Groningen[1875, #301, 35 p.] ---- 'KIP MET GOUDEN EIEREN GESLACHT'[1930, #302, 2p.] ---- Veenplanten in Nederland[1899, #303, 4 p.] ---- Veenplanten in de provincie Groningen[1860, #304, 2 p] ---- Reglement uit 1765 m.b.t. de turfwinning in Someren[1765, #305, 4 p] ---- De meteoriet van Uden[1840/1861, #306, 7 p.] ---- Gevonden bodemstructuren bij de Landinrichting Peelvenen[2014, #309, 10 p.] ---- 'HET TURFSTEKEN IN DE PEEL'[1930, #310, 2 p.] ---- Hoe langt duurt het vóór een uitgeveende plas weer land is?[1934, #311, 1 p.] ---- 'De turf heeft een eigen taal'[1940, #312, 2 p.] ---- Diepboringen in de Peel, techniek[1906-1915, #89, 19 p.2] ---- Inventarisatie van de diepboringen[1900-1920, #22, 1 doorlopende lijst2] ---- Personeel bij de diepboringen[1906-1925, #23, 5 p.2] ---- Diepboringen in Helenaveen[1906, #20, 2 p.2] ---- 'Bij Henk Wiegersma'[1926, #242, 3 p] ---- 'De breischei als voorwerp van kunst'[1925, #69, 2 p.] ---- Het rekenwonder Antoon van den Hurk te Helenaveen[1952, #166 , 7 p.] ---- Verwoestingen in Helenaveen in 1944[1944/2011, #76, 10 p.] ---- Gert uit Nördlingen[1944, #75, 2 p.] ---- De kostbare Peellinie deed geen dienst[1940, #168, 2 p.] ---- Het klooster Helenaveen in oorlogstijd[1944/1984, #314, 3 p.] ---- Spoken in de Peel[1962, #262, 2p.] ---- Witte magie door Leo Kluytmans[1970, #79, 2 p.] samen met Details over de Peelhelm volgens Leo Kluijtmans te Grashoek[1844 tot heden, ook #79, 40 p.] ----

Verzameling van artikelen over het onderwijs

De joodse onderwijzeres Rosa Hermine Egger[1893-1943, #49, 5 p.] ---- De Weerter Normaalschool[1882-1915, #101, 4 p.] ---- Het akte-examen van 1911[1911, #85, 1 p.] ---- Leerboek van enkel boekhouden[1918, #133, 1 p.] ---- Onderwijzeressen te Baarlo[1909-1935, #131, 1 p.] ---- Brief aan ouders[1907, #250, 1 p.] ---- Land- en tuinbouwscholen[1921, #52, 2 p.] ---- 'De eerste taalmeester'[1880, #281, 2 p.] ---- Onderwijsnotities[1850-1950, #130, 5 p.] ---- Enkele aspecten van het Nederlands[2008, #65, 5 p.] ----

Verzameling van artikelen over de onderwijzer te Helenaveen van de Kerkhoff

Het gezin van de Kerkhoff vertrekt naar Amerika[1881 tot heden, #290, 19 p.] ---- De familie van de Kerkhoff van Helenaveen naar Tiffin, Ohio[1910-1923, #60, 9 p.] ---- Brieven uit Tiffin[1923, #59, 12 p.] ---- 'Uit 't land van den aardappelkever'[1939, #70, 1 p.] ----

Verzameling van artikelen over het dorp Tongelre

De Martinusklok van Tongelre[1467/2011, #129, 6 p.] ---- De oude Martinuskerk van Tongelre[1500-1891, #125, 34 p.] ---- Personen, begraven op het Martinuskerkhof van Tongelre[ca 1900-heden, #128, 4 p.] en Personen, op alfabetische volgorde ---- Precisie-afbeeldingen van de afgebroken Martinuskerk van Tongelre[tot 1891, #284, 1 p.] ---- Een stukje bos op Coll onder Tongelre[1800 tot heden, #227, 5 p.] ---- Saint Martin in Candes-Saint-Martin[2011, #38, 2 p.] ---- Rijksbouwmeester Adolph Mulder documenteert gebouwen in Nederland[1875 tot heden, #111, 47 p.] ---- Bewoners van ‘t Huys te Coll[1500 tot heden; #113, p.] ---- Inhoud van het oud archief van Tongelre[1582-1920, # , 92 p.] ---- Kerken en kerkinterieurs als de Martinuskerk van Tongelre[1220 tot heden, #299, 9 p.] ---- "Reconstructie" van de afgebroken Martinuskerk van Tongelre[voor 1890, #124, 61 p.] ---- Schutjens over Tongelre[1400-1900, #117, 4 p.] ---- Situatie-beschrijving van het binnengebied 't Hofke te Eindhoven[2011, #127, 6 p.] ---- Enige bewoners van Tongelre[1750-1950, # , 14 of 7 p. van lijst] ---- Het Martinuskerkhof van Tongelre[2014, #316, 6 p.] ----

Verzameling van artikelen over de familie Theelen en Mertens in midden-Limburg

Alfons Mertens te Heel[1910-1937, #108, 1 p.] ---- Nini Theelen[1926-2009, #63, 7 p.] ---- Lambert Mertens, onderwijzer op Heibloem en hoofd der school te Nunhem[1906-1939, #104, 55 p.] ---- Het receptenboek van Cecilia Mertens[1919-1920, #34, 63 p.] ---- Toon Mertens te Nederweert[1902-1942, #105, 36 p.] ---- Jerome Mertens te Grathem[1898-1956, #106, 17 p.] ---- Wijnvondst te Helenaveen[1926/2005, #162, 7 p.] ---- Oostenrijkse woning in Helenaveen[1950-1952, #116, 9 p.] ---- Inhoud van de agenda van 1950 van Leo Theelen[1950, #78, 8 p.] ---- Kasboek van Leo Theelen[1921-1944, #50, lange lijsten] ---- De mobilisatie in 1939-1940 in Helenaveen[1939-1940, #71, 9 p.] ---- Alphons Mertens te Grathem[1870-1904, #103, 2 p.] ---- Helenaveens schoolhuis[1900-1950, #19, 32 p.] ---- De dood van Cecilia Mertens op 14 augustus 1926[1926, #138 , 11 p.] ---- Bestek van het schoolhuis van Helenaveen[1900, #17, 18 p.] ---- Het Jubileumfeest in Helenaveen op 15 september 1923[1923, #137, 13 p.] ---- Vergadering plaatselijk comité voor huwelijksgeschenken[1936, # , 1 p.] ---- Huishoud-personeel bij het gezin Theelen-Mertens te Helenaveen[1922-1941, #136, 5 p.] ---- Jacques Mertens te Wessem[1909-1939, #107, 6 p.] ---- De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen[ca. 1900 tot heden, #48, 24 p.] ---- Inkwartiering van officieren en onderofficieren ten huize Theelen te Helenaveen[1939-1940, #73, 4 p.] ---- Faillissement van de Hanzebank[1923, #61, 7 p.] ---- De familie Mertens uit Grathem[1870-1939, #81, 102 p.] ----

Verzameling van artikelen over de zogenaamde Peelcentrale

De Peelcentrale[1909-1916, #25, 40 p.] ---- Rendements-berekeningen van de Peelcentrale te Tilburg[1910, #182, 1 p.] ----

Verzameling van artikelen over de zogenaamde Europeesche Rondvlucht

Europeesche Rondvlucht te Vliegkamp Venlo[1911, #109, 24 p.] ---- De rol van Albert Senouque bij de Europese Rondvlucht[1901-1914, #30, 13 p.] ----

Verzameling van artikelen over de familie Bastiaensen te Sprundel

Correspondentie m.b.t. overleden Jos Bastiaensen[2011, #148, 4 p.3] ---- De memoires van D. Cohen over de Joodsche Raad[1940-1945/1982, #214, 78 p.] ---- In memoriam: Toon Bastiaensen[1926-2009, #139, 1 p.3] ---- Kroniek van de aardbeving in Guatemala[1976, #186, 7 p.3] samen met Aardbeving/Earthquake/Terremoto in Guatemala[1976, # , 14 p.3] ---- Anne-Marie van den Bergh, een joods meisje in Sprundel[1875 tot heden, #132, 46 p.] ---- De reis Sprundel-Panama van Jos Bastiaensen[1954, #188, 7 p.3] ---- In memoriam: Jos Bastiaensen[1927-2011, #187, 2 p.3] ---- Publicatielijst van Toon Bastiaensen C.M.[1957-2007, #120, 9 p.3] ---- Missiehuis St. Jozef te Panningen[1878-1932, #90, 20 p.3] ----

Verzameling van artikelen over de familie Coolen en Dijstelbloem te Nuenen

Twee echtparen Coolen-Dijstelbloem[1950-1970, #140, 2p.] ---- Afstammingsreeks Dijstelbloem[1800-1950, #148, 1 doorlopende lijst] ----

Verzameling van artikelen over de auteur te Eindhoven

Bouw van een serre uit de Euro-editie van Schennjesse[2008-2009, #200, 21 p.] ----

Verzameling van artikelen over tentoonstellingen van archeologische vondsten in Brabant en Limburg

R.K. Kerkfabrieken[1838, #170, 4 p.] ---- Oudheidkundige verzamelingen te Roermond, Venlo en Maastricht in 1848[door Jos Habets, 1848, #234, 7 p.] ---- 'Tentoonstelling in Eindhoven'[1893, #98, 2 p.] ---- 'Een zeldzame kunstverzameling'[1913, #169, 5 p.] ---- 'Oude vondsten, stille getuigen'[1914, #282 (dubbel!), 2 p.] ---- 'Het duvelke van het zuiden'[1917-1960, #53, 7 p.] ---- 'Gothiek tegen Renaissance in Nederland'[1921, #54, 3 p.] ---- Kunstvoorwerpen van de familie Six[1850-1930, #11, 11 p.] ---- Archeologische vondsten in het veen[1800 tot heden, #287, 49 p.] ---- Archeologische vondsten in Deurne en omgeving, inzonderheid de sierschijf van Helden[tot heden, #229, 29 p.] ---- KIJKJES MET BESCHOUWINGEN IN HET MUSEUM VAN HET GENOOTSCHAP VAN GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDE IN LIMBURG TE MAASTRICHT.[1911, #307, 5 p.] ---- Opgegraven Germaanse begraafplaats in Deurne[1837, #308, 12 p.] ---- Archeologische vondsten in de Peel en naaste omgeving[1800 tot heden, #243, 15 p.] ----

Diverse losse onderwerpen

De verwaarloosde kerk van Saint-Mont-Vincent[2014, #315, 10 p.] ---- The antique town of Syedra near Alanya[2015, #3??, 4 p.] ---- Pensioenverzekering[1922, #72, 3 p.] ---- Zonnebad in Scheveningen[1921, #42, 2 p.] ---- De dood van Caruso[1921, #115, 2 p.] ---- Het stoomschip de Helenaveen[1919-1923, #43, 1 p.] ---- Moorden op Armeniërs in het Nabije Oosten[1829-1918, #121, 41 p.] ---- ---- Verzameling van artikelen over opgravingen in het Midden Oosten[1770 tot heden, #219, 387 p.] ---- F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas[1924, #319, verwijzingen naar 162 p.] ---- Madagascar in oude kranten[1800-1950, #190, 42 p.] en Bezoekersaantallen van het Isalo Nationaal Park tussen 2005 en 2010[2012, # , 1 p.] ---- Het Syrische gezin Nano wil terug naar Nederland[2013-2014, #298, 10 p] ---- Invasie der uitwijkelingen[2014, #?, 106 p0] ---- 'Herfsttij der Middeleeuwen'[1919, #271, p.] ---- 'Peelpioniers'[aangeleverd door André Vervuurt, 1853 tot heden, #292, 5 p.] ---- Plattegrond van het oude deel van het R.K. kerkhof te Helenaveen[door André Vervuurt en Gerard Veldhuizen, 1925 tot heden, # , 1 p.] ---- De Maatschappij Helenaveen contra Fr. van Makkelenberg[elders gevonden, 1878, # , p.] ---- 'Wandkaart van de Peel'[1892, krantenartikel] ---- Text of the Treaty of Versailles/Traité de Versailles[1919, #112, 130 p.] ---- Tularemia in Kosovo[2000, #274, 6 p.] ---- Unknown photographs of the highlands of Eritrea[door Valentina Mordvintseva, tot 100 v. Chr, #278, 7 p.] ---- CAVALRY EQUIPMENT OF THE ROMAN ARMY IN THE FIRST CENTURY A.D.[door M.C. Bishop, 1988, # , 129 p.] ---- Dominee August Grashof bezoekt Helenaveen[1860-1883, #82, 45p.] ---- On the Reclamation of Peat-Land in the Netherlands[1881, #9, 5 p.] ---- Het echtpaar Mertens-Veugelaers ---- Zes zusters Theelen in Beegden[1875, #249 , 2 p.] ----

Verzameling van krantenartikelen over de Eerste Wereldoorlog [links nog niet goed werkende!]

29 juni 1914 ---- 30 juni 1914 ---- 1 juli 1914 ---- 2 juli 1914 ---- 3 juli 1914 ---- 4 juli 1914 ---- 5 juli 1914 ---- 6 juli 1914 ---- 7 juli 1914 ---- 8 juli 1914 ---- 9 juli 1914 ---- 10 juli 1914 ---- 11 juli 1914 ---- 12 juli 1914 ---- 13 juli 1914 ---- 14 juli 1914 ---- 15 juli 1914 ---- 16 juli 1914 ---- 17 juli 1914 ---- 18 juli 1914 ---- 19 juli 1914 ---- 20 juli 1914 ---- 21 juli 1914 ---- 22 juli 1914 ---- 23 juli 1914 ---- 24 juli 1914 ---- 25 juli 1914 ---- 26 juli 1914 ---- 27 juli 1914 ---- 28 juli 1914 ---- 29 juli 1914 ---- 30 juli 1914 ---- 31 juli 1914 ---- 1 augustus 1914 ---- 2 augustus 1914 ---- 3 augustus 1914 ---- 4 augustus 1914 ---- 5 augustus 1914 ---- 6 augustus 1914 ----7 augustus 1914 ---- 8 augustus 1914 ---- 9 augustus 1914 ---- 10 augustus 1914 ---- 11 augustus 1914 ---- 12 augustus 1914 ---- 13 augustus 1914 ---- 14 augustus 1914 ---- 15 augustus 1914 ---- 16 augustus 1914 ---- 17 augustus 1914 ---- 18 augustus 1914 ---- 19 augustus 1914 ---- 20 augustus 1914 ---- 21 augustus 1914 ---- 22 augustus 1914 ---- 23 augustus 1914 ---- 24 augustus 1914 ---- 25 augustus 1914 ---- 26 augustus 1914 ---- 27 augustus 1914 ---- 28 augustus 1914 ---- 29 augustus 1914 ---- 30 augustus 1914 ---- 31 augustus 1914 ---- 1 september 1914 ---- 2 september 1914 ---- 3 september 1914 ---- 4 september 1914 ---- 5 september 1914 ---- 6 september 1914 ---- 7 september 1914 ---- 8 september 1914 ---- 9 september 1914 ---- 10 september 1914 ---- 11 september 1914 ---- 12 september 1914 ---- 13 september 1914 ---- 14 september 1914 ---- 15 september 1914 ---- 16 september 1914 ---- 17 september 1914 ---- 18 september 1914 ---- 19 september 1914 ---- 20 september 1914 ---- 21 september 1914 ---- 22 september 1914 ---- 23 september 1914 ---- 24 september 1914 ---- 25 september 1914 ---- 26 september 1914 ---- 27 september 1914 ---- 28 september 1914 ---- 29 september 1914 ---- 30 september 1914 ---- 1 oktober 1914 ---- 2 oktober 1914 ---- 3 oktober 1914 ---- 4 oktober 1914 ---- 2 november 1914 ---- 1 december 1914 ---- 2 december 1914 ---- 3 december 1914 ---- 4 december 1914 ---- 5 december 1914 ---- 6 december 1914 ---- 7 december 1914 ---- 8 december 1914 ---- 9 december 1914 ---- 10 december 1914 ---- 11 december 1914 ---- 12 december 1914 ---- 13 december 1914 ---- 14 december 1914 ---- 15 december 1914 ---- 16 december 1914 ---- 17 december 1914 ---- 18 december 1914 ---- 19 december 1914 ---- 20 december 1914 ---- 21 december 1914 ---- 22 december 1914 ---- 23 december 1914 ---- 24 december 1914 ---- 25 december 1914 ---- 26 december 1914 ---- 27 december 1914 ---- 28 december 1914 ---- 29 december 1914 ---- 30 december 1914 ---- 31 december 1914 ---- 9 augustus 1915 ---- 9 augustus 1916 ---- 9 augustus 1917 ---- 9 augustus 1918 ---- 10 november 1918 ---- 11 november 1918 ---- 12 november 1918 ---- 13 november 1918 ---- 14 november 1918 ---- Het Nederlands in de Eerste Wereldoorlog/Dutch in the First World War ---- De moord op aartshertog Franz Ferdinand/The death of Franz Ferdinand ---- De Oorsprong van den Europeeschen oorlog/The origin of the European war ---- Het leven van Keizer Wilhelm II/Wilhelm II during the war in Dutch papers ---- Nota's, witboeken, tractaten en telegrammen/Notes, White Books and Telegrams ---- Het Duitsche Witboek/The German White Book ---- De verwoesting van Leuven/The destruction of Leuven ---- De verwoesting van Mechelen/The destruction of Mechelen ---- De verwoesting van de kathedraal van Reims/The destruction of the cathedral of Reims ---- De dood van Paus Pius X/The death of Pope Pius X ---- Het Gewapende Volk/People with weapons ---- Het huishouden en het dagelijks leven/Household and daily life ---- Het 75-jarig bestaan van de H. IJ. S. M./75 years of the Dutch Railway Company ---- De Vereenigde Staten van Europa, een Statenbond/The European Union ---- Een ooggetuige van den slag bij Soissons/An eyewitness nearby Soissons ---- Het gebruik van dum-dum-kogels/Dum-dum-bullets ---- Strijdgassen in de Eerste Wereldoorlog/Gasses ---- De kruisers Cressy, Hogue en Aboukir/The Cressy, Hogue and Aboukir ---- Onder de Zeelieden te Rotterdam/Seamen in Rotterdam ---- De Spaansche griep van 1918-1920/Influenza in 1918-1920 ---- Verdrag van/Treaty of Versailles ---- 'The German fury in Belgium'[door L. Mokveld, 1914, #216, 98 p.] ---- Vlucht van keizer Wilhelm[1918, #119, 8 p.] ---- De grensdraad tussen Putte en Poppel[1915-1918/2013, #224,1 19 p.] ---- De ontploffing van de munitietrein in Hamont[1918, #39, 15 p.] ---- Slachtoffers van de elektrische draad[1915-1918, #35, 1 p.] ---- De elektrische grensdraad tussen België en Nederland[1915-1918/2011, #102, 189 p.] ---- Brochure electrische draad[1915-1918/2010, # , 16 p.] ---- Generatoren en toevoerleidingen van de grensdraad[samen met en door Noël van Elsen, 1915-1918, #189, 10 p.] ---- F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas[1924, #319, verwijzingen naar 162 p.] ---- 'The German fury in Belgium'[door L. Mokveld, 1914, #216, 98 p.] ---- 'Der deutsche Todeszaun'[1915-1918, # , 8 p.] ---- 'Vluchtelingen' door Henri t'Sas'[1914-1918, #253, 23 p.] ----

Verzameling van krantenartikelen over de Tweede Wereldoorlog

De memoires van D. Cohen over de Joodsche Raad[1940-1945/1982, #214, 78 p.] ---- Anne-Marie van den Bergh, een joods meisje in Sprundel[1875 tot heden, #132, 46 p.] ---- De joodse onderwijzeres Rosa Hermine Egger[1893-1943, #49, 5 p.] ---- Wijnvondst te Helenaveen[1926/2005, #162, 7 p.] ---- Oostenrijkse woning in Helenaveen[1950-1952, #116, 9 p.] ---- De mobilisatie in 1939-1940 in Helenaveen[1939-1940, #71, 9 p.] ---- Verwoestingen in Helenaveen in 1944[1944/2011, #76, 10 p.] ---- Gert uit Nördlingen[1944, #75, 2 p.] ---- De kostbare Peellinie deed geen dienst[1940, #168, 2 p.] ---- Het klooster Helenaveen in oorlogstijd[1944/1984, #314, 3 p.] ---- Artikelen van de Duitse journalist Paul Schnadt in de Deutsche Zeitung in den Niederlanden ---- Communicatielijnen van de Ondergrondse tijdens de Tweede Wereldoorlog ---- Inkwartiering van officieren en onderofficieren ten huize Theelen te Helenaveen[1939-1940, #73, 4 p.] ---- Bevrijdingsnummer PARAAT[1945] ---- De oprichting van Unilever in 1930 ---- Albert Schlösser[1930-1965] ---- Alois Miedl[1930-1960] ----

Verzameling van artikelen over de Gouden Helm of Peelhelm

Vondsten in de Peel, Peelhelm, Helenaveen en de Maatschappij[1800 tot heden, #232, 58 p.] ---- Cassis, umbo, phalera et cantharus[tot heden; #245, 5 p.] ---- De kantharos van Stevensweert[tot heden, #277, 15 p.] ---- Man en paard: Een Romeinse officier in de Helenaveense Peel[320 tot heden, #228, 120 p.] ---- De vondst van de Peelhelm gereconstrueerd aan de hand van informatiebronnen van destijds[1910 tot heden, #204, 32 p.] ---- EEN ROMEINSCHE HELM UIT DE PEEL[door M.A. Evelein, 1911, #31, 20 p.] ---- Vondsten rondom de Peelhelm[1910-2012, #201, 4 p.] ---- Zoektocht naar de overige vondsten rond de Peelhelm[2010 tot heden, #176, 3 p.] ---- Correspondentie over de Peelhelm[1910-1917, #213, 25 p.] ---- Zijn er een zilveren schild en zwaard in de Peel gevonden?[1800 tot heden, #29, 8 p.] ---- Datum van de vondst van de Peelhelm[1910, #92 , 7 p.] ---- Bibliografie van A.F. van Beurden[1870-1939, #26, 109 p.] ---- De rol van A.F. van Beurden bij de vondst van de Peelhelm[1910 e.v., #28, 9 p.] ---- Nalatenschap van A.F. van Beurden[1934, #33, 7 p.] ---- De familie van Schoonhoven van Beurden[1881-2011, #27, 14 p.] ---- De Limburgsche en Brabantsche Peel[1800-1920, #248, 21 p.] ---- 'Een erfenis bij uitnemendheid'[1919, #247, 3 p.] ---- 'Iranians and Greeks in South Russia'[1922] ---- 'DE KANTHAROS VAN STEVENSWEERT'[door Leo H.M. Brom, ca. 1952, # , 23 p.] ---- Levensgeschiedenis van A.F. van Beurden[zelfgetype levensbeschrijving, tot 1939, # , p.] ---- 'The Histories van Herodotus'[lang geleden/1920; # , 560 p.] ----

De Gouden Helm alias Peelhelm uit Helenaveen

---- Voor uitgebreide informatie over de Peelhelm ofwel “Gouden Helm” van Helenaveen of Deurne Dossier Peelhelm en The Power and the Glory of Emperor Constantine consists of several "pages" with different subjects:

0. Tien studies over de tijd van Constantijn de Grote

1. Constantine himself and his family or dynasty

Separate: STUDIËN OVER DEN TIJD VAN CONSTANTIJN DEN GROOTEN

2. Buildings, erected and destroyed during the period of Constantine

3. The "Peelhelm", a helmet found in the Dutch peat moor area de Peel

4. Archaeological objects, comparable with the Peelhelm

5. Some classical texts in Latin and Greek, and translated in English

Separate: Iliad; Odyssey;

6. Maps

7. Religion and heresy

Separate a comparison of Socrates, Sozomen and Theodoret; The Life of Constantine

8. Inventories of the sanctuaries of Delos

9. Delphi

10. Alexander Ἀλέξανδρος

11. Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, the Netherlands

Separate: Excavations in the Ukraine by J.C. Bursch; Director A.E.J. Holwerda; A very critical approach to J.H. Holwerda; Director E. Pleyte; A.E.J. Holwerda visits Greece;

12. Inventaire du trésor de l'abbaye de Clairvaux

Separate: GRIEKENLAND ONDER DE TURKEN/Greece under the Turcs; BESCHRYVINGE DES TURKSCHEN RYKS NAAR ZYNE TEGENWOORDIGE STAATS- EN GODSDIENSTGESTELDHEID IN DE LAATSTE HELFT DER AGTTIENDE EEUWE, MET KAARTEN EN PLAATEN;


De ontzaglijke manifestatie van menschelijke zegepraal over natuurmacht”

#20180222 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven Nederland 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl of l.theelen@on.nl