Naspeuringen van Paul Theelen: 2020; Artikelen over verschillende geschiedkundige onderwerpen

The Power and the Glory of Constantine the Great

Verzameling van artikelen die betrekking hebben op Constantijn de Grote/Articles on Constantine the Great


Verzameling van artikelen over de Peel, het dorp Helenaveen en de N.V. Maatschappij Helenaveen

Enkele artikelen over J.P. van de Kerkhoff, hoofd der school van Helenaveen

Enkele artikelen over de zogenaamde Peelcentrale

Verzameling over de directeur J.H. Holwerda van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

Verzameling van artikelen over archeologische vondsten in Midden-Limburg en Brabant

Verzameling van artikelen over het dorp Tongelre

Verzameling van artikelen over de zogenaamde Europeesche Rondvlucht

Verzameling van krantenartikelen over de Eerste Wereldoorlog

Verzameling van artikelen over de Tweede Wereldoorlog

Enkele artikelen over vluchtelingen in Nederland

Enkele artikelen over nieuws over Madagaskar in oude kranten

Verzameling van artikelen over de familie Theelen en Mertens

Enkele artikelen over de familie Coolen en Dijstelbloem

Verzameling van artikelen over de familie Bastiaensen en van Osta

Enkele artikelen over het onderwijs tussen 1900 en 1950

Verzameling van artikelen over diverse onderwerpenDe ontzaglijke manifestatie van menschelijke zegepraal over natuurmacht”