Naspeuringen van Paul Theelen: 2019; Artikelen over verschillende geschiedkundige onderwerpen

The Power and the Glory of Constantine the Great


Verzameling van artikelen over de Peel, Helenaveen en de N.V. Maatschappij Helenaveen

---- De ongeregeldheden te Helenaveen van 1891[1891, #96, 68 p. met indexering] ---- Verzamelde artikelen over de Peel[1861-1918, #241, 272 p.] ---- Omschrijving van de woningen in 1891[1891, #24, 1 doorlopende p.] ---- De veenderijen in Nederland[1856, #4, 28 p.] ---- Verveningen in de beginjaren van de Maatschappij Helenaveen[1856-1900, #84, 13 p.] ---- Jan van de Griendt uit ‘s-Hertogenbosch[1839-1884, #18, 106 p.] ---- Verdrinkingen in de Helenavaart[1841-1950, # , 4 p.] ---- 'Kraanvogels in de Peel'[1928, #231, 2 p.] ---- De veenbrand van 1921[1921, #55, 2 p.] ---- De Koning en Helenaveen[1888, #10, 4 p.] ---- 'Peelland'[1915, #163, 3 p.] ---- 'Een oase in de woestijn'[1893, #16, 6 p.] ---- Heide-ontginning in Horst-America[1894, #118, 24 p.] ---- Het Koning Willem III-fonds[1889/1989, #165, 8 p.] ---- Aandeelhouders van de Maatschappij Helenaveen in 1975[1975, #263, 3 p.] ---- Aandelennummering[1922-1923, # , 2 p.] ---- Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen van de N.V. Maatschappij Helenaveen[1859] ---- 'De nijverheid in de Peel'1949, #86, 13 p.] ---- Prospectus van 1857 van de N.V. Maatschappij Helenaveen/PROSPECTUS van de op te rigten Maatschappij TOT VERVEENING EN ONTGINNING VAN WOESTE GRONDEN ONDER DEN NAAM VAN HELENA-VEEN in Noordbrabant en Limburg.[1857, #5, 9 p.] samen met Origineel van de prospectus Helena-veen[1857, # , p.] ---- Kroniek van de uitgifte van aandelen van de Maatschappij I(Helenaveen)[1858 tot heden, # , 10 p.] ---- De statuten van de N.V. Maatschappij Helenaveen van 1858[1858, #6, 17 p.] ---- De statuten van de N.V. Maatschappij Helenaveen van 1919[1919, #93, 10 p.] ---- De statuten van de Maatschappij Helenaveen van 1984[1984, #94, 13 p.] ---- WAT ZAL ER WORDEN VAN DE NOORDBRABANT-LIMBURGSCHE PEEL?[1876, #, 28 p.] samen met Wat zal er worden[1876, #225, 33 p.] ---- 'Het kouter er in!'[1921, #51, 11 p.] ---- Kroniek van de uitgifte van aandelen van de Maatschappij II[ca. 1925 tot heden, #91, 6 p.] ---- Turf-Industrie.[1919, #254, 1 p.] ---- De Westlandsche tuin en dergelijke te Helenaveen[1860-1900, #256, 12 p.] ---- Voormalige directeurswoning van de Maatschappij Helenaveen[1890 tot heden, #174, 10 p.] samen met Bestek van de directeurswoning[1890, # , 2 p.] ---- De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 januari 1926[1926, #97, 3p.] ---- "Binnenkolonisatie" van de Peel[1935-1950, #313, 20 p.] ---- Grootaandeelhouder Johanna Groote-Bos, eerder van Boetzelaer-Bos[1900-1990, #261, 3 p.] ---- 'ONZE VEENDERIJEN'[1852, #300, 29 p.] ---- Hoog- en laagveenwinning in Groningen[1875, #301, 35 p.] ---- Veenplanten in Nederland[1899, #303, 4 p.] ---- Veenplanten in de provincie Groningen[1860, #304, 2 p] ---- Reglement uit 1765 m.b.t. de turfwinning in Someren[1765, #305, 4 p] ---- 'HET TURFSTEKEN IN DE PEEL'[1930, #310, 2 p.] ---- Hoe langt duurt het vóór een uitgeveende plas weer land is?[1934, #311, 1 p.] ---- 'De turf heeft een eigen taal'[1940, #312, 2 p.] ---- Diepboringen in de Peel, techniek[1906-1915, #89, 19 p.2] ---- Inventarisatie van de diepboringen[1900-1920, #22, 1 doorlopende lijst2] ---- Personeel bij de diepboringen[1906-1925, #23, 5 p.2] ---- Diepboringen in Helenaveen[1906, #20, 2 p.2] ---- Het rekenwonder Antoon van den Hurk te Helenaveen[1952, #166 , 7 p.] ---- Verwoestingen in Helenaveen in 1944[1944/2011, #76, 10 p.] ----

Verzameling van artikelen over het dorp Tongelre

De Martinusklok van Tongelre[1467/2011, #129, 6 p.] ---- De oude Martinuskerk van Tongelre[1500-1891, #125, 34 p.] ---- Rijksbouwmeester Adolph Mulder documenteert gebouwen in Nederland[1875 tot heden, #111, 47 p.] ---- "Reconstructie" van de afgebroken Martinuskerk van Tongelre ---- [voor 1890, #124, 61 p.] ---- Schutjens over Tongelre[1400-1900, #117, 4 p.] ----

Verzameling van artikelen over de zogenaamde Europeesche Rondvlucht

Europeesche Rondvlucht te Vliegkamp Venlo[1911, #109, 24 p.] ---- De rol van Albert Senouque bij de Europese Rondvlucht[1901-1914, #30, 13 p.] ----

Verzameling van krantenartikelen over de Eerste Wereldoorlog

Ontploffing van munitietreinen te Hamont[1915-1918/2013, #224, 27 p.] ---- De elektrische grensdraad tussen België en Nederland[1915-1918/2011, #102, 197 p.]

Verzameling van krantenartikelen over de Tweede Wereldoorlog

De memoires van D. Cohen over de Joodsche Raad[1940-1945/1982, #214, 78 p.] ---- Anne-Marie van den Bergh, een joods meisje in Sprundel[1875 tot heden, #132, 46 p.] ---- Albert Schlösser[1930-1965] ---- Alois Miedl[1930-1960]De ontzaglijke manifestatie van menschelijke zegepraal over natuurmacht”

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven Nederland 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl of l.theelen@on.nl